วิชา SPA, ITSA, ISA&M โดย ผศ.อัครเดช
ประกาศ วิชา HUMAN COMPUTER INTERACTION
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Computer Arch 2564/1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076032 ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 1/64
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning เทอม 1/2564
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence เทอม 1/2564
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN เริ่มสอน 2 สิงหาคม 2564
Facebook วิชา Programming Fundamental
ประกาศ วิชา 01076632 WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา 01076026 User Experience and User Interface Design
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076011 ระบบปฏิบัติการ (หลักสูตรปกติ/ต่อเนื่อง) เทอม 1/2564
Digital System Fundamentals
วิชา Introduction to Computer Engineering
วิชา Programming Fundamental กลุ่ม 53 (ต่อเนื่อง)
วิชา Computer Engineering Professional development
ประกาศสำหรับการลงทะเบียนวิชาบังคับในภาคการศึกษาที่ 1/2564
รับสมัครงาน
ร่างตารางสอน 2564/1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Computer Arch ซัมเมอร์นี้
การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา (สำหรับ นศ. 3D / 2DT ในการจับกลุ่ม Project และ เลือกหัวข้อ Project)
บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Application Developer (IT Engineer)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of computation: 60011294 นายพยัคฆ์ แดนไกวัลแก้ว
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] บริษัท OctoVision รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
รับสมัครงานด้านการเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Practical Network Analysis
การเรียนออนไลน์วิชา Internet of Things and Smart Systems
วิชา IT Project Management
วิชา Prob Stat 2D/2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076025 สตูดิโอซอฟต์แวร์ - เรื่องเพิ่มจำนวนรับ
วิชา SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN เริ่มสอน 11 มกราคม 2564
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Information Retrieval and Web Search
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076025 สตูดิโอซอฟต์แวร์
(วศ.บ. สารสนเทศ) 01236129 ระบบปฏิบัติการ
วิชา อ.เจริญ 2563/2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of Computation
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Introduction to Data Analytics เทอม 2/63
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Software Development Process เทอม 2/63
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประกาศวิชา User Experience and User Interface Design เทอม 2/63

From 1to 40/3255


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.