รายงานวิชา Engineering Mathematics 3
สอบ lab Data Structures ครั้งที่ 3
ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (สมัคร 9-27 พ.ย. 60)
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ได้จัดให้มี Internship Program 2018
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วม Workshop IA 2017 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] สลับวันเรียนวิชา OOAD และ SW Eng
รายชื่อแบ่งห้องสอบ lab data structures ครั้งที่ 2 และ กำหนดการ
ยกเลิกการสอบปฏิบัติการ วิชา data structure ครั้งที่ 2 รายละเอียดอ่านใน เวปรายวิชา
การสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน Summer Training 2018
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดเรียนวิชา Object-Oriented Analysis and Design
บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงาน
[ทั่วไป] รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชุมวิชาการ ICSEC 2017
[1006012 Computer Programming ปี1 หลายหลักสูตร] การสอบปฏิบัติ
บริษัท ไอทีวัน เข้ามารับสมัครงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] การแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge
รับสมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษ
นัด นศ. ประชุมเรื่อง การฝึกงานอุตสาหกรรม (3/2560) และ การสหกิจศึกษา (1/2561)
คะแนนสอบกลางภาค Engineering Mathematics 3 (กลุ่ม 24-25) และ เฉลย
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of Computation (Part 2)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา AI (4D): กำหนดการส่ง Assignment #2
[ทั่วไป] ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ iOS App.
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 14 อัตรา
การสอบกลางภาค วิชา Engineering Mathematics 3 ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 24, 25
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] แนวข้อสอบวิชา ToC ส่วนดีสครีตแมต (CE3D)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา AI : ไฟล์แผนที่สำหรับ Assignment #2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [3D]วิชาDatabase เทอม 2/60 หนังสืออ้างอิงโดยอ.ศุภมิตร มีจำหน่ายในสถาบันและที่ศูนย์หนังสือจุฬา (ชุดสุดท้าย)
นศ.ชั้นปี 2 และ 4 มารับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอเชิญนักศึกษาปี 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และสมัครงานกับธนาคารกสิกรไทย
งดการเรียนการสอน Engineering Mathematics 3 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา AI (4D): กำหนดการส่ง Assignment #1
ขอพบนักศึกษาปี 4 ที่ยังไม่มีหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน (รอบสุดท้ายภายใน 24 ส.ค. 60 12.00 น.)
แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน (รอบ 2)
[ทั่วไป] ห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) มีความประสงค์เปิดรับคัดเลือกสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อลงทะเบียนวิชา Data Structure ทฤษฎีและปฏิบัติ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อกลุ่มการทดลองวิชา Digital Lab และ Circuit Lab

From 1to 40/3011


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.