บริษัท PWC รับสมัคร นศ.ชั้นปี 4 เข้าร่วมงานกับบริษัท
นัด นศ. ประชุมเรื่อง การฝึกงานอุตสาหกรรม (3/2561) และ การสหกิจศึกษา (1/2562)
[ทั่วไป] บริษัท Maya Wizard รับสมัครงาน
สอบ lab Programming อ กฤตวัน วันอังคาร 9 ใน ชม lecture
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of Computation [ครึ่งเทอมหลัง]
การสอบกลางวิชา Data Communications ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
การสอบกลางวิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งานวิชา 01076580 Computer Security
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งานวิชา 01076258 Theory of Computation
งด class data structures เช้า-บ่าย 12-9-61
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เชิญนักศึกษาร่วมงาน SCG Open House: Discover Our Passion, Discover Your Passion
ของดสอนวิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] พุธที่ 5/09/61 บ.รอยเตอร์ซอฟต์แวร์ เข้ามานำเสนอ AI,ML ที่ห้อง ECC808
บริษัท มาร์โลฯ ประชาสัมพันธ์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา OOAD
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] นศ. ชั้นปีที่ 4 ที่ทำโครงงานกับ อ.วิบูลย์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence : นศ.ที่ขอลงทะเบียนเพิ่ม ให้เข้าไปลงทะเบียนในเวบสำนักทะเบียนภายใน 24 ส.ค. นี้
รับสมัคร นศ.ชั้นปี 2-4 และบัณฑิตศึกษา อบรม English for Workplace
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เส้นทางสู่การเป็นนักพัฒนาเกมอาชีพ
วิชา OOAD เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2561
วิชา Artificial Intelligence : เอกสารประกอบการสอน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา HCI เริ่มเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2561
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] TA วิชา Programming (แจ้งรายละเอียด)
วิชา Programming Fundamental ปี 1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Information retrieval เริ่มเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2561
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จันทร์ที่ 6 ส.ค. 9.30 น.
วิชา 01077621 Research Methodology
วิชา 01076566 Multimedia Systems
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Computer Architecture 3D/1 & 3D/2
วิชา Internetworking Standards and Technologies
วิชา uRobot
วิชา Data Communications
วิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra
ประชาสัมพันธ์บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครงาน
[ทั่วไป] บริษัทของศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล. ประกาศรับสมัครโปรแกรมเมอร์
รับสมัครนักศึกษาช่วยคุมแลป Blockly Game วิชา Pre-Engineering Activities
เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา PyCon Thailand 2018 (Sponsor by Yannix)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ตอบแบบสอบถามก่อนจบการศึกษา เพื่อประโยชน์ของทุกๆคนนะครับ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning (ป.ตรี): อย่าลืมนำโน๊ตสรุปย่อขนาด A4 เข้าสอบปลายภาค
แก้ไข สอบปลายภาควิชา IT Project Management

From 1to 40/3124


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.