[ทั่วไป] รับสมัคร TA วิชา Circuit and Electronics
การสอบปลายภาค วิชา Internetworking Standards and Technologies
การสอบ ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA
คะแนนเก็บวิชา Internetworking Standards and Technologies
การสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การสอบปลายภาควิชา Data Communications (ภาคปฏิบัติ) ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
การส่งงานวิชา Data Comm & การคืนอุปกรณ์ Data Comm Lab
การทดสอบความรู้พื้นฐาน สำหรับการสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
final data strucutre
คะแนนสอบกลางภาควิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra
[ทั่วไป] บริษัท Yannix (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครงาน
งดสอน Linear Algebra วันที่ 29 ต.ค. 61
Diebold Nixdorf (Thailand) — a talk and job opportunities
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอพบนักศึกษา นายธนสร ไชยวรรณ์
สอบ lab data structure ครั้งที่ 2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 3D ฝึกงานปีการศึกษา 2561
บริษัท PWC รับสมัคร นศ.ชั้นปี 4 เข้าร่วมงานกับบริษัท
นัด นศ. ประชุมเรื่อง การฝึกงานอุตสาหกรรม (3/2561) และ การสหกิจศึกษา (1/2562)
[ทั่วไป] บริษัท Maya Wizard รับสมัครงาน
สอบ lab Programming อ กฤตวัน วันอังคาร 9 ใน ชม lecture
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of Computation [ครึ่งเทอมหลัง]
การสอบกลางวิชา Data Communications ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
การสอบกลางวิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งานวิชา 01076580 Computer Security
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งานวิชา 01076258 Theory of Computation
งด class data structures เช้า-บ่าย 12-9-61
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เชิญนักศึกษาร่วมงาน SCG Open House: Discover Our Passion, Discover Your Passion
ของดสอนวิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] พุธที่ 5/09/61 บ.รอยเตอร์ซอฟต์แวร์ เข้ามานำเสนอ AI,ML ที่ห้อง ECC808
บริษัท มาร์โลฯ ประชาสัมพันธ์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา OOAD
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] นศ. ชั้นปีที่ 4 ที่ทำโครงงานกับ อ.วิบูลย์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence : นศ.ที่ขอลงทะเบียนเพิ่ม ให้เข้าไปลงทะเบียนในเวบสำนักทะเบียนภายใน 24 ส.ค. นี้
รับสมัคร นศ.ชั้นปี 2-4 และบัณฑิตศึกษา อบรม English for Workplace
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เส้นทางสู่การเป็นนักพัฒนาเกมอาชีพ
วิชา OOAD เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2561
วิชา Artificial Intelligence : เอกสารประกอบการสอน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา HCI เริ่มเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2561
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] TA วิชา Programming (แจ้งรายละเอียด)
วิชา Programming Fundamental ปี 1

From 1to 40/3140


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.