[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] แนวข้อสอบวิชา ToC ส่วนดีสครีตแมต (CE3D)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา AI : ไฟล์แผนที่สำหรับ Assignment #2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [3D]วิชาDatabase เทอม 2/60 หนังสืออ้างอิงโดยอ.ศุภมิตร มีจำหน่ายในสถาบันและที่ศูนย์หนังสือจุฬา (ชุดสุดท้าย)
นศ.ชั้นปี 2 และ 4 มารับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอเชิญนักศึกษาปี 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และสมัครงานกับธนาคารกสิกรไทย
งดการเรียนการสอน Engineering Mathematics 3 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา AI (4D): กำหนดการส่ง Assignment #1
ขอพบนักศึกษาปี 4 ที่ยังไม่มีหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน (รอบสุดท้ายภายใน 24 ส.ค. 60 12.00 น.)
แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน (รอบ 2)
[ทั่วไป] ห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) มีความประสงค์เปิดรับคัดเลือกสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
[ฝึกงาน] นักศึกษาที่ต้องส่งรายงานฝึกงานใหม่ & ยังไม่ส่งงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อลงทะเบียนวิชา Data Structure ทฤษฎีและปฏิบัติ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อกลุ่มการทดลองวิชา Digital Lab และ Circuit Lab
[ทั่วไป] การสมัคร Amazon Web Service เพื่อรับเครดิตใช้งาน 100 USD/ปี
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence (4D): ย้ายห้องเรียนเป็น ECC-810
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076233 CIRCUITS AND ELECTRONICS LABORATORY งดเรียน วันที่ 9 ส.ค. 2560
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Adv DB เริ่มเรียน พฤหัส 17 สค.
วิชา DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS ย้ายไปเรียน 808
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา IR 1/2560 เริ่มเรียน 9/08/2560
(ป.โท) : วิชา Random Processes and Statistical Analysis
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Human Computer Interaction เริ่มเรียน 9 สิงหาคม 2560
Local and Wide Area Networks เริ่มเรียน 10 ส.ค. 60
Computer for Daily Life เริ่มเรียน 8 ส.ค. 60
Engineering Mathematics 3 (for ComEngr) เริ่มเรียน 7 ส.ค. 60
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาส่วนของภาควิชา
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]ป.โท วิชา 01077652 องค์ประกอบของข้อมูลและเทคโนโลยีฐานข้อมูล (DATA ORGANIZATION AND DATABASE TECHNOLOGY)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] การลงทะเบียนวิชา Data Structure
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 4D คำอธิบายรายวิชา ADVANCED DATABASE SYSTEMS (เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา 01076258 Theory of Computation
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา 01076580 Computer Security
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) เข้าฟังการชี้แจงหลักสูตร
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์] เชิญร่วมงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 1/2560 และ แนะนำข้อมูลที่สำคัญในการสำเร็จการศึกษา
รับสมัคร TA วิชา data structure & algorithm lab ด่วน 2 sec sec ละ 2 คน
[Project I]ปฐมนิเทศวิชาโครงงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่มของสถาบัน
[Project II]ประกาศห้องสอบวิชาโครงงาน 2
รายงานการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1/2560

From 1to 40/2986


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.