[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] การส่งชิ้นงานวิชา DB
[ทั่วไป] Machine Learning Research School
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] การตัดเกรด Data Structure
สอบ lab data structure ครั้งที่ 3 ภาคต่อเนื่อง
สอบ lab data structure ครั้งที่ 3
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] Data Structure Lab
ขอนัดนักศึกษาที่ยังไม่มีที่ฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] คะแนนสอบกลางภาควิชา Operating systems
[Project I]การเลือกหัวข้อโครงงานปีการศึกษา 2562
สอบ lab data structure ครั้งที่ 2
งดสอนวิชา Linear Algebra กลุ่มที่ 53
สรุปยอดการส่งกระดาษ (สำหรับใช้เข้าสอบปลายภาค) วิชา Internetworking Standards and Technologies
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ทั่วไป] รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer, iOS Developer และ Web developer
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Compiler Construction ครึ่งเทอมหลัง: เอกสารประกอบการสอน
บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด รับสมัตรงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา Compiler Construction (3D)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ฝึกงาน/ แลกเปลี่ยน ต่างประเทศ รอบสุดท้าย
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เรียน Summer ที่ประเทศเกาหลีทาง Pusan National University
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ทุน Ernst Mach Grants 2019 ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] นักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในภาคฤดูร้อน
เปลี่ยนเวลา สอบ lab data structure ครั้งที่ 1 ภาคต่อเนื่อง
Metro Systems รับสมัครงานตำแหน่ง Network Engineer
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2019"
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] Data Structure วันจันทร์
วิชา Internetworking Standards and Technologies Laboratory (31 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และสหกิจศึกษา A-HOST Co.,Ltd.
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา 01076263 Database Systems
[วิชาโครงงาน] นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อ อ.สรยุทธ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] Software Development Processes (01076008)
01236064 Service Oriented Architecture
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076011 Operating System
วิชา 01076021 COMPUTER ARCHITECTURE ห้องต่อเนื่อง
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชาเลือกเสรี machine learning
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา MICROCONTROLLER APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning (ป.โท)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Theory of Computation (หลักสูตรต่อเนื่อง)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Information retrieval เริ่มเรียนวันที่ 23 มกราคม 2562
วิชา Data Structures and Algorithms
นักศึกษาลงเก็บและนักศึกษาปี 4 ที่มีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อธุรการภาควิชาโดยด่วน

From 1to 40/3182


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.