สำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนศ.ที่สนใจร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IoT กับ DEPA
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Human Computer Interaction
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]วิชา 01077645 PARALLEL ARCHITECTURES AND HIGH PERFORMANCE COMPUTING
วิชา IT Project management เรียนห้อง 807
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา Compiler Construction (3D)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา Computer Organization (1DT & 2D)
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning [ป.โท]
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Deep Learning [ป.ตรี]
วิชา Internetworking Standards and Technology
วิชา Discrete Structure
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วันเริ่มเรียนแลป Adv Digital
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Probability and Statistics
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Operating Systems เริ่มเรียนวันที่ 18 มค.
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Computer Interfacing ปี 2 เริ่มเรียนวันที่ 8 มค นี้ทั้งสองห้อง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
บริษัท W2S Software ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่จำนวน 2 อัตรา
Data Communications เริ่มเรียน 10 ม.ค. 61 และ 11 ม.ค. 61
[ทั่วไป] รับสมัคร TA วิชา OOP (Java)
[ทั่วไป] รับสมัคร TA คุมแลปวิชา Computer Programming (ภาษา C)วันศุกร์ 10.00-12.00 น.
คะแนนเก็บ Engineering Mathematics 3 (ไม่รวมรายงาน & การสอบปลายภาค)
[Project I]ประกาศห้องสอบวิชาโครงงาน 1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] นำเสนอวิชา Comp Arch ของวันที่ 11 ธค เวลาและสถานที่
การสอบปลายภาค วิชา Engineering Mathematics 3 กลุ่ม 24, 25
การสอบปลายภาควิชา Local and Wide Area Networks
การสอบปลายภาค วิชา Local and Wide Area Network Lab วันที่ 23 พ.ย. 60 13:00-15:30 น.
รายงานวิชา Engineering Mathematics 3
สอบ lab Data Structures ครั้งที่ 3
ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (สมัคร 9-27 พ.ย. 60)
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ได้จัดให้มี Internship Program 2018
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วม Workshop IA 2017 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] สลับวันเรียนวิชา OOAD และ SW Eng
รายชื่อแบ่งห้องสอบ lab data structures ครั้งที่ 2 และ กำหนดการ
ยกเลิกการสอบปฏิบัติการ วิชา data structure ครั้งที่ 2 รายละเอียดอ่านใน เวปรายวิชา
การสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน Summer Training 2018
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดเรียนวิชา Object-Oriented Analysis and Design
บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงาน
[ทั่วไป] รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชุมวิชาการ ICSEC 2017

From 1to 40/3037


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.