[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Mobile Application Developer


 บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด 

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

อาคารกลุ่มนวัตกรรม ห้องเลขที่ INC1-311 

ชั้นที่ หมู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 

วันที่  15  กันยายน 2563 

เรื่อง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง  Mobile Application Developer  

เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร 
 

ด้วยบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ VSN International จากประเทศอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา จัดจำหน่ายเครื่องมือทางสถิติและให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น Genstat®  ASreml® เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global) กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งMobile Application Developer จำนวน ตำแหน่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการให้บริการลูกค้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เช่น Smart Farming และ Animal Breeding Platform เป็นต้น โดยบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชน์ที่จะได้รับสามารถดูได้จากสิ่งที่แนบมาด้วยนี้
 

ในการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวแก่บุคลากร นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมเรซูเม่มาทางอีเมลที่ biosci@vsni.co.uk ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปนัดดา จันทร์หาจักษ์  โทรศัพท์ 02-564-7757
 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

นางสาวปนัดดา  จันทร์หาจักษ์ 

  ตำแหน่ง Personal Assistant for the CEO 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: Attach file ::

File name : 
Size : 118.1 KB.
File name : 
Size : 4.54 MB.

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 16/09/2020 เวลา 00:29
วันสุดท้ายของการประกาศ 15/10/2020
จำนวนผู้เข้าดู 118 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.