[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Microcontroller เทอม 1/2563 และ 2/2563


เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีโอกาสเกิด second wave ระหว่างภาคเรียน 1/2563

 

ดังนั้น ในภาคเรียน 1/2563 วิชา 01076022 Micrcontroller Application and Development

จึงเปิดรับเฉพาะห้อง D จำกัดจำนวน 30 คน โดยในคาบปฏิบัติจะเป็นการทำ lab เดี่ยวแบบ face to face ที่ห้อง ECC-501 (หากเกิด second wave สามารถทำ Lab from Home ได้)

 

สำหรับห้อง D ที่เหลือและห้องต่อเนื่อง จะเปิดให้ลงทะเบียนในภาคเรียน 2/2563


Last update : 2020-06-06 15:14:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรยุทธ ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 06/06/2020 เวลา 15:13
วันสุดท้ายของการประกาศ 14/07/2020
จำนวนผู้เข้าดู 584 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.