[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา System Platform Administration


 

>> มีการแก้ไขเกณฑ์คะแนนและเพิ่มชิ้นงาน รายละเอียดแจ้งในกลุ่ม MS Teams <<

 
1. Home Desktop PC (User A-Z) จับกลุ่มไม่เกิน 3 คน ติดตั้ง Windows 10 ให้รองรับผู้ใช้หน้าเครื่องได้ 26 คน โดยปรับแต่งระบบให้ควบคุมการรบกวนต่อกัน ลดโอกาสแพร่มัลแวร์ถึงกัน และจำกัดโควต้าทรัพยากรให้ใช้ได้เท่าที่จำเป็น
 
2. Simple Web Server จับกลุ่มไม่เกิน 2 คน ติดตั้ง GNU/Linux หรือ BSD เพื่อเปิดใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างง่าย (HTML+CSS)
 
3. Complex Web Services จับกลุ่มไม่เกิน 4 คน ติดตั้ง GNU/Linux หรือ BSD เพื่อเปิดใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง (node.js + DB server)
 
4. Cloud Computing จับกลุ่มไม่เกิน 3 คน เข้าใช้บริการคลาวด์ เพื่อเปิดใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง (AntiDDoS + LoadBalancer + node.js + DB server)
 
ผลงานที่ส่ง (รวบรวมส่งผ่านตัวแทนเพียงคนเดียว)
  • - คลิปวิดีโอบรรยายการจัดทำและสาธิต (URL for Unlisted 20-min Clips on YouTube)
  • - รายงานรายละเอียดการจัดทำ (.PDF)
 
เกณฑ์คะแนน
  • งานชิ้นที่ 1 = 5%
  • งานชิ้นที่ 2 = 5%
  • งานชิ้นที่ 3 = 15%
  • งานชิ้นที่ 4 = 15%
 
กำหนดส่ง
  • งานชิ้นที่ 1: 14 มี.ค. 63
  • งานชิ้นที่ 2: 28 มี.ค. 63
  • งานชิ้นที่ 3: 18 เม.ย. 63
  • งานชิ้นที่ 4: 2 พ.ค. 63

 


Last update : 2020-04-14 12:28:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ. อัครเดช วัชระภูพงษ์ ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 26/02/2020 เวลา 13:47
วันสุดท้ายของการประกาศ 30/05/2020
จำนวนผู้เข้าดู 1612 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.