วิชา Internetworking Standards and Technologies & Laboratory


วิชา Internetworking Standards and Technologies

  • เริ่มเรียน 15 ม.ค. 62
  • ให้ป้อนข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสำหรับทำแบบฝึกหัด : https://goo.gl/forms/VWClXs8gvuoUJokf1 ภายในวันที่ 16 ม.ค. 62
  • และลงทะเบียนจาก email ภายในวันที่ 17 ม.ค. 62 

วิชา Internetworking Standards and Technologies Laboratory

  • เริ่มเรียน 17 ม.ค. 62
  • ให้นักศึกษาเตรียม RJ-45 connector มาให้พอสำหรับการทดลอง (อย่างน้อย 1 ตัวต่อคน) หากไม่นำมาเอง หรือไม่พอต้องซื้อที่ห้องทดลองราคา 5 บาท/ชิ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jirasak ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 02/01/2019 เวลา 09:10
วันสุดท้ายของการประกาศ 17/01/2019
จำนวนผู้เข้าดู 278 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.