การสอบ ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA


การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra กลุ่มที่ 21-22

  1. อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร หรือ หนังสือเข้าห้องสอบ
  3. ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบออกจากห้องสอบ (สอดข้อสอบในสมุดคำตอบก่อนส่ง)
 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jirasak ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 04/12/2018 เวลา 23:25
วันสุดท้ายของการประกาศ 07/12/2018
จำนวนผู้เข้าดู 368 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.