[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [3D]วิชาDatabase เทอม 2/60 หนังสืออ้างอิงโดยอ.ศุภมิตร มีจำหน่ายในสถาบันและที่ศูนย์หนังสือจุฬา (ชุดสุดท้าย)


หนังสือ Relational Database Systems แต่งโดย Suphamit Chittayasothorn สำหรับใช้เป็นหนังสืออ้างอิง วิชา Database Systems เทอม 2/60 ขณะนี้ในสถาบันมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือ KMITL Book Store หลัง ธ.กรุงไทย กับที่ศูนย์จำหน่ายหนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก12ชั้น

และมีที่ศูนย์หนังสือจุฬา สยามสแควร์ ออนไลน์ http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786164401433

รวมๆแล้ว มีหนังสือที่วางจำหน่ายอยู่เหลือ ประมาณ 180 เล่ม เป็นชุดสุดท้าย 

จึงแจ้งมาสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อทราบ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 12/09/2017 เวลา 10:06
วันสุดท้ายของการประกาศ 29/09/2017
จำนวนผู้เข้าดู 330 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.