การลงทะเบียนขอบัญชีผู้ใช้ VMAP (VMware)


 นศ.ของภาควิชาสามารถลงทะเบียนขอบัญชีผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ VMware (Workstation, Fusion, vSphere, vCloud)
ผ่าน VMware Academic Program ได้โดยลงทะเบียนที่

https://docs.google.com/forms/d/1OwxQOe1dF9BSBxn9WqgSyNGo0SLa0fA62LKpkNP3W00/viewform

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางภาควิชาจะสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้บัญชีแล้วสามารถขอ License ซอฟต์แวร์ได้ผ่านเว็บไซต์

https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=25c31460-b92a-e311-93f4-b8ca3a5db7a1&vsro=8&JSEnabled=1


Last update : 2015-08-05 14:51:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 05/08/2015 เวลา 14:47
วันสุดท้ายของการประกาศ 12/08/2015
จำนวนผู้เข้าดู 5138 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.