ชื่อวิชา :106012 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร 2/2563)

Lecturer :
คณาจารย์
Subject ID :
106012
Score :
Text Reference :
Year - Semester :
2563 - 2

ไลน์ open chat สำหรับ แจ้งข่าวสาร

วิชา Computer Programming เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษา ใช้ รหัสนักศึกษา ชือจริง และ กลุ่มครับ เช่น 63994567 สมชาย g14

และใช้รูปจริงนะครับ

 line.me/ti/g2/bA0DscRfR77HimkY917hNA

 

 

กลุ่มที่ 1 อ.ชมพูนุท line.me/ti/g2/3HoZv9b6ihYFdQvoZt4j3Q

 

กลุ่มที่ 2 อ.คณัฐ   line.me/ti/g2/9tXIuuvtzwI9Lf3CccL9lg

 

กลุ่ม 3 อ.บุญธีร์  line.me/ti/g2/1RtCdTin0So27uGpCE04Zw

 

กลุ่มที่ 4 อ.คณัฐ  line.me/ti/g2/5QwOiY4IOtDNJRGajqWQWw

 

กลุ่มที่ 5 อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์  line.me/R/ti/g/mQN2bMulcx   https://line.me/R/ti/g/mQN2bMulcx

 

 กลุ่มที่ 6 อ.บัณฑิต line.me/R/ti/g/ljUqt1Nlij https://line.me/R/ti/g/ljUqt1Nlij

 

 กลุ่มที่ 8 อ.บัณฑิต line.me/R/ti/g/X7uoDwfh-W  https://line.me/R/ti/g/X7uoDwfh-W

 

 กลุ่มที่ 10 อ.วัจนพงศ์  line.me/ti/g2/uU4jLMl6uHyHhI7TeZYLkg

 ให้ นศ กลุ่ม 10 ทุกคน login เข้าระบบ goedu.kmitl.ac.th การส่งงานต่างๆ ของ นศ กลุ่มนี้จะทำบนระบบนี้ทั้งหมด

  

กลุ่มที่ 12 อ.คณัฐ  line.me/ti/g2/85sJeSiMtIwZsYRvGOuGLg

 

กลุ่มที่  13 อ.บุญธีร์ line.me/ti/g2/SfZCovfExl7LfMYUfatf7A

 

กลุ่มที่ 14 อ.คณัฐ line.me/ti/g2/ZQjKY8IE4sOXNMHCEkJrvw

 

กลุ่มที่ 41 อ.บัณฑิต  line.me/ti/g2/U4wDcbtAD8JF7HVBCo8EwQ

 

กลุ่มที่ 42 อ.บัณฑิต  line.me/ti/g2/GJPm9VsKTBk94qQ25y-vSA

 

 กลุ่มที่  43 อ.บุญธีร์ line.me/ti/g2/Vacyxf5bLadpcV81fiLPoA

  

กลุ่มที่  44 อ.เกียรติณรงค์  line.me/ti/g2/FX9bdvOaeVtOdFcMZTvWBQ

 

(วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564)

นักศึกษา กลุ่ม 10 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ย้ายไปเรียน กลุ่ม 44 (วันเวลาเดียวกัน)

เนื่องจากจำกัดนักศึกษา ไม่เกิน กลุ่มละ 40 คน

63010929  นายศุภกานต์  รื่นเริงใจ
63010950  นายสรวิศ  วงศ์นุรักษ์
63010985  นายสิริวัฒน์  กิตินารถอินทราณี
63010995  นายสุทธิชัย  ปัทมาวิไล
63011008  นางสาวสุพิชญา  บุญศรีบาดาล
63011020  นายสุรศักดิ์  ทองจันทร์
63011039  นายอนุชา  สงโสด
63011076  นายอัมรินทร์  วุฒิพรประภา
63011079  นายอัศวิน  โพธิ์ถวิลเกียรติ์
63011407  นางสาวณัจย์วา  นิกาเร็ง

 

นักศึกษาลงเก็บ ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 3, 12, 41, 43 (13-01-2563)

 

 

 

การสอบปฎิบัติ ครั้งที่ 1  

วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564

 

การสอบปฎิบัติ ครั้งที่ 1

บทที่ 1-3 จำนวน 5 ข้อ เวลา 120 นาที 

วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

ณ.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล.

 

compro.ce.kmitl.ac.th ปิดเวปเพื่อเตรียมระบบสอบ เสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 

 ให้นักศึกษามาที่ ห้อง ECC-704 และ ECC-706 เวลา 8.00 สำหรับช่วงเช้า

ช่วงบ่าย ให้นักศึกษามาที่ห้อง ECC-704 ECC-706 เวลา 13.00

ระเบียบปฏิบัติ

1. ห้ามนำเอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ

2. เตรียมบัตรนักศึกษา และเครื่องเขียน ให้พร้อม

3. ห้ามนำอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตัว เช่น โทรศัพทืมือถือ ให้ปิดเครื่องแล้ววางในที่ปลอดภัย

4. นักศึกาษาต้องสวมหน้ากาก ระหว่างอยู่ในห้องสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของ Covid-19

5. ให้เข้าเวปไซต์ได้ที่เดียว คือ compro.ce.kmitl.ac.th ถ้าพบเห็นเข้าเวปไซต์อื่น จะถือว่าทุจริตในการสอบ

6. ห้ามใช้แอปโซเชียลต่าง ๆ เช่น line facebook discord clubhouse

 

 

 
No. Orientation Lecture Lab
1 Introduction
2 บทที่ 1
3 บทที่ 2
4 บทที่ 3
5 บทที่ 4
6 บทที่ 5
7 บทที่ 6
8 บทที่ 7
9 บทที่ 8
10 บทที่ 9

- Link


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.