ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Data Communications

รศ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์, จิระศักดิ์ สิทธิกร
2

Data Communication Laboratory

รศ.ดร.อรฉัตร, จิระศักดิ์
3

Elementary Differential Equations and Linear Algebra

จิระศักดิ์ สิทธิกร
4

01076581 Network Programming

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
5

01236064 SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
6

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร)

คณาจารย์
7

Probability and Statistics

Sakchai & Surin
8

Computer Interfacing

Surin & Sorayut
9

Data Structures and Algorithm และวิชา lab ที่เกี่ยวข้อง

อ กฤตวัน ศิริบูรณ์ อ.บุญธีร์ เครือตราชู อ.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา
10

Parallel Arch & HPC

Surin Kittitornkun
11

Computer Interfacing Laboratory

อ.สรยุทธ ผศ.ดร.สุรินทร์
12

Advanced Digital System Design Laboratory

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.