ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Internetworking Standards and Technologies

จิระศักดิ์ สิทธิกร
2

Elementary Differential Equations and Linear Algebra

จิระศักดิ์ สิทธิกร
3

High Performance Computing

Surin Kittitornkun
4

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร)

คณาจารย์
5

Data Structures & Algorithms และวิชา Data Structures & Algorithms laboratory

อ.กฤตวัน ศิริบูรณ์ อ.บุญธีร์ เครือตราชู
6

วิชา COMPUTER ARCHITECTURE ห้องต่อเนื่อง

ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.