ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Internetworking Standards and Technologies

จิระศักดิ์ สิทธิกร
2

Elementary Differential Equations and Linear Algebra

จิระศักดิ์ สิทธิกร
3

Probability and Statistics

Sakchai & Surin
4

13047459 High Performance Computing

Surin Kittitornkun
5

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร)

คณาจารย์
6

Project 2

สรยุทธ
7

Data Structures & Algorithms และวิชา Data Structures & Algorithms laboratory

อ.กฤตวัน ศิริบูรณ์ อ.บุญธีร์ เครือตราชู
8

วิชา COMPUTER ARCHITECTURE ห้องต่อเนื่อง

ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
9

01076004 Object Oriented Programming

อ.วิบูลย์ อ.สมศักด์
10

01236129 Operating Systems (IT)

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
11

01076259 Operating Systems (CE)

Watjanapong Kasemsiri
12

01236064 SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE

วัจนพงศ์ เกษมศิริ

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.