หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

ฺBridge Game Competition Management System

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59010615 ธนิก จันทร์ลี
59011098 มูฮัมหมัด ริจวาน อัดดิน


บทคัดย่อ

     ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงาน หรือสมาคมต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีของ Web และ Mobile Application ทั้งการใช้งานภายในองค์กร หรือการใช้งานไปยังผู้ใช้ภายนอก เนื่องจากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการการแสดงผลแบบ Real time ผ่านแอปพลิเคชัน รวมไปถึงการเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อกับผู้ที่สนใจ

สำหรับโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานเรื่องระบบสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามินิบริดจ์ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีจุดประสงค์ในการใช้เป็นเครื่องมือที่สำหรับการจัดการและสนับสนุนผู้จัดในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น แสดงผลการแข่งขัน คำนวณและบันทึกคะแนนจากการแข่งขัน จับคู่แข่งขันและกระดานที่จะใช้ในการแข่งขันในแต่ละรอบ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในการบันทึกคะแนนการแข่งขัน โดยทางผู้จัดทำได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ผ่าน Flutter และฐานข้อมูลผ่าน Firebase ที่เป็นบริการของ GoogleAbstact

At present, whether business operators or various associations are beginning to be interested in the development of the technology of the Web and Mobile Application, for using internal or external the organization. Due to the popularity of smart phones that are continuously increasing every year. And the need for real time rendering through the application. And being another means of public relations and contacting to interested people.

For this project, it is a further development of the project about mini-bridge competition supporting management system by developing web and mobile applications for both the iOS and Android operating systems, it is intended to be used as a tool for manage and support the Bridge Games director in matters such as showing results. Calculate and record scores from matches. Match the competitors and the boards that will be used in the competition in each round including helping the contestants to record scores. The organizer developed this software and the database by using Google's service Flutter and Firebase.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.