ปีการศึกษา ค้นหา

ปีการศึกษา 2560
  ชื่อโครงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
The formation of Hydroponics instructional automatic system

Share X
Share X

กลอนประตูจดจำใบหน้า
Facial Recognition Controlled Door

กล้องถ่ายภาพตรวจตราโดยใช้โมดูลอัจฉริยะและ AMAZON WEB SERVICES
REMOTE CAMERA USING SMART MODULE AND AMAZON WEB SERVICES

กล้องวิดีโอ 360 องศา
360 Video Camera

การประมวลผลภาพเพื่อการตรวจนับไก่ในโรงเลี้ยงปิด
IMAGE PROCESSING FOR CHICKEN COUNTING IN THE CLOSED FARM SYSTEM

การประยุกต์ใช้งาน Blockchain และ Smart Contract สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
Blockchain Smart and Contract Application for Electric Vehicle Charging

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการการทำเหมืองข้อมูลกับธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
Data Mining for Automate Vending Machine Business

การพัฒนาเกมสำหรับการออกกำลังกาย
Game Development for the Exercise

การวิเคราะห์เนื้อหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงาน
THE ANALYSIS OF INTERNET CONTENTS ACCESSED BY EMPLOYEES

การเลือกซื้อหุ้นด้วยตรรกะทางวิศวกรรมผสานกับจิตวิทยามวลชนในตลาดหลักทรัพย์
Stock selection using the engineering logic and mass psychology of the stock market.

การแนะนำแบบแว่นตาโดยการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
Glasses Recomendation Program by Machine Learning

ขวดยาแจ้งเตือนและติดตามการทานยา (Pill Pill)
Pill Bottle with Pill Reminder and Tracking (Pill Pill)

ตู้จำหน่ายยาอัจฉริยะ
Smart Drug Vending Machine

บ้านชาญฉลาด
Home Automation

พฤติกรรมการสำรวจในการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง โดยประยุกต์ใช้กับเกมออนไลน์หลายผู้เล่น
The Effects of Exploration Behavior in Reinforcement Learning in Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game.

ระบบการจัดการการรับปริญญาบัตร
Management of graduation ceremony

ระบบการสื่อสารด้วยท่าทางมือ
Hand Gesture Application

ระบบควบคุมการเข้า-ออก
Door Lock Access Control

ระบบจองคิวอัตโนมัติ
Smart Queue

ระบบจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
Small Scale Business Management System

ระบบตรวจวัดอัตราการหายใจรับการรักษาด้วยรังสี
Respiratory system monitoring for radiotherapy

ระบบทะเบียนสำหรับงานประชุมวิชาการ
Conference ฺRegistration System

ระบบทะเบียนสำหรับงานประชุมวิชาการ 2
Conference Registration System 2

ระบบบริหารข้อมูลและเหตุการณ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
Security Information and Event Management for Security Operation Center

ระบบประมูลและขายสินค้าเพื่อการกุศล
Auction and Selling for Charity System

ระบบรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ
Automatic Crawling System

ระบบรับรองผลการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน
Transcript Verification System Using The Blockchain Technology

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล GPS เพื่อการกำกับดูแลการจราจรของประเทศไทย
GPS Data Analysis System for Thailand Traffic Regulation

ระบบวิเคราะห์และติดตามบุคคลจากภาพใบหน้าคนและแสดงผลบนแผนที่
Face detection and tracking system with visualization on the map

ระบบสนับสนุนการลงทุนด้วยกองทุนรวมในประเทศไทย
Thai Mutual Fund Investment Support System

ระบบสาธิตการบำรุงรักษาเชิงการคาดการณ์
Predictive Maintenance Demonstration System

ระบบอุปการะและตามหาสุนัข
Finding My Dogs

ระบบเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Multi-factor Authentication via Android Application

ระบบแตือนความจำอัจฉริยะ
Smart Reminder System

ระบบแนะนำผลิตภัณฑ์เลือดสัตว์เลี้ยง
Blood Product Recommendation System For Pets

ระบบแนะนำภาพยนตร์โดยการทำเหมืองข้อความจากคำวิจารณ์ของผู้ชม
Movie Recommendation System Using Text Mining from Audience's Comments

ระบบแสดงผลข้อมูลบนแผนผังเมืองจำลอง
CityViz

ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
Chatbot

ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
Robot Innovation on mobile application for learning supports

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นชาญฉลาด
Smart Vacuum

หุ่นยนต์แอร์ฮ้อกกี้
Air Hockey Robot

เกมกระดานเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
INTERACTIVE BASED AUGMENTED REALITY BOARD GAME

เกมเสมือนจริงเพื่อความเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์
Virtual Reality Game for Dimensional Relations Understanding

เว็บไซต์จัดหางานด้วยระบบแมชชิ่งจ็อบซีอี
CE INTELLIGENT JOB MATCHING (CE-IJX)

แผนที่นำทางช็อปปิ้งสำหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บนโทรศัพท์แอนดรอยด์
Shopping Map for Mega Store on Android Mobile Phone

แพลตฟอร์มควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันโฮมคิด
HOME APPLIANCES CONTROLLED PLATFORM WITH HOMEKIT APPLICATION

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับเรียกบริการสำหรับบ้านและสำนักงาน (มาหาหน่อย)
Mobile Application for Home And Office Inquiry Services (MAHANOI)

ไอโอทีแพลตฟอร์มในโรงเพาะเห็ด
IoT Platform for Mushroom Nursery


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.