อ.จิระศักดิ์ สิทธิกร, ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ 3 พฤศจิกายน 2562  ขอแสดงความยินดีกับ 

  • ทีม Tao tid siren! (เต่าติดไซเรน) สมาชิกทีมประกอบด้วยนายวิชิตชัย บัวทอง นางสาวกฤษณา ชินสร้อย นางสาวศิริรัตน์ ศรีวรรธนะ และ นางสาวสุริยา อรรถเสยโย (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน TurtleBOT3 Thailand Championship 2019 ได้รางวัล 10,000 บาท และได้ พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน TurtleBOT3 Autorace 2020 ณ ประเทศเกาหลีใต้
  • ทีม SRC (show running-config) สมาชิกทีมประกอบด้วยนายนนทวัชร์ พลานา นายธนพร ศุกระศร ว่าที่ ร.ต กฤษณะ  วิปันเขตร์ และ นายเมธัส วิรัตน์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากการแข่งขัน TurtleBOT3 Thailand Championship 2019 ได้รางวัล 5,000 บาท และได้ พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน TurtleBOT3 Autorace 2020 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 จากการแข่งขัน TurtleBOT3 Thailand Championship 2019 ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.