ชื่อ - นามสกุล : 
ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร
Name - Surname :
Dr. Orathai Sangpetch
ชื่อที่ใช้แสดงในเว็บ :
ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร
E-MAIL :
kuoratha@kmitl.ac.th
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี:
B.S. Electrical and Computer Engineering (Carnegie Mellon University, USA)
ปริญญาโท:
M.S. Electrical and Computer Engineering (Carnegie Mellon University, USA)
ปริญญาเอก:
Ph.D. Electrical and Computer Engineering (Carnegie Mellon University, USA)
ห้องพัก :
ECC 901
เว็บไซท์ :
http://webserv.kmitl.ac.th/orathais/ 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.