การรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • โควต้าช้างเผือก
  • ช่วง ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร : ต้นเดือนกันยายน กลางเดือนตุลาคม
  • สำหรับ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการฯ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer
  • การคัดเลือก : สัมภาษณ์
 • ระบบรับตรง
  • ช่วง ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร : ต้นเดือนกันยายน กลางเดือนตุลาคม
  • สำหรับ นักเรียนที่ต้องการสอบรับตรง สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/public.php
  • หมวดวิชาที่สอบ (ในปี 2552) : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
 • ระบบ Admissions กลาง
  • ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th

ข้อมูล : http://www.kmitl.ac.th/engineer/admission/admission.html
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.