ที่อยู่

  • อาคารปฏิบัติการรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังที่ 2
  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
  • เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์

  • 02 329 8341 ~ 2

โทรสาร

  • 02 329 8343

 


แผนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.